Felhasználási Feltételek

KÉRJÜK, HOGY A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKET FIGYELMESEN OLVASSA EL MÉG AZELŐTT, MIELŐTT HASZNÁLJA A HONLAPOT VAGY REGISZTRÁL, ILLETVE MIELŐTT BÁRMILYEN ANYAGHOZ, INFORMÁCIÓHOZ VAGY SZOLGÁLTATÁSHOZ HOZZÁFÉRNE A HONLAPON KERESZTÜL.

1. A Felhasználási Feltételek elfogadása

A https://topkaszinok.com/ (a továbbiakban: “Weboldal”, “Mi”, “Miénk”) az alábbi Felhasználási feltételek szerint nyújtja szolgáltatását Önnek. A Weboldal használatával Ön elfogadja, hogy a jelen Felhasználási feltételek kötelező érvényűek. Ha nem ért egyet a jelen Felhasználási feltételekkel, akkor kérjük, hogy azonnal hagyja el a Weboldalt és a hozzá kapcsolódó összes oldalt.

2. A Weboldal használatára vonatkozó korlátozások

A Weboldalon található minden információ, tartalom és anyag a Mi vagy a licencadóink szerzői jogvédett tulajdonát képezi. Minden védjegy, szolgáltatási védjegy, kereskedelmi név és kereskedelmi megjelenés a Mi és/vagy licencadóink tulajdonát képezi. A Weboldalon található információk, tartalmak vagy anyagok semmilyen módon nem másolhatók, reprodukálhatók, újra közzétehetők, feltölthetők, közzétehetők, továbbíthatók vagy terjeszthetők, kivéve azt az esetet, hogy Ön az információk, tartalmak vagy anyagok egy példányát letöltheti egyetlen számítógépre, kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú otthoni használatra, feltéve, hogy (a) megőrzi az összes szerzői jogi és egyéb tulajdonjogi megjegyzést, (b) nem módosítja az információkat, tartalmakat vagy anyagokat, (c) nem használja az információkat, tartalmakat vagy anyagokat olyan módon, amely azt sugallja, hogy a licencadóink bármelyik termékével, szolgáltatásával vagy márkájával kapcsolatban áll. A Weboldalon található bármely információ, tartalom vagy anyag felhasználása tilos.

A Weboldal kizárólag személyes használatra szolgál. Ön nem használhatja a Weboldalt kereskedelmi célokra vagy bármilyen olyan módon, amely jogellenes, illetve árt nekünk vagy bármely más személynek vagy szervezetnek, a saját megítélésünk szerint.

3. A Weboldal tartalma

A Weboldal csak kiválasztott játékoldalakról nyújt információkat és hirdetéseket. Ugyanakkor a Weboldal nem nyújt semmilyen típusú szerencsejáték-szolgáltatást, és a Weboldal nem üzemeltetője a szerencsejáték-oldalaknak.

Minden felhasználónknak tisztában kell lennie azzal, hogy amikor a Weboldalon tartózkodik, más, általunk nem befolyásolható weboldalakra irányíthatjuk át. A Weboldalon található, más weboldalakra mutató linkek vezetnek a szolgáltatásunkon kívülre. Ha például egy bannerhirdetésre vagy egy keresési eredményre kattint, a kattintás a Weboldalon kívülre viheti Önt. Ön tudomásul veszi, hogy amikor egy olyan linkre kattint, amely elhagyja a Weboldalt, akkor a harmadik fél weboldalát, amelyre eljut, nem mi irányítjuk, és eltérő felhasználási feltételek és adatvédelmi irányelvek lehetnek érvényben. Más webhelyekre mutató linkekre kattintva Ön tudomásul veszi, hogy nem vagyunk felelősek ezekért a webhelyekért. Fenntartjuk a jogot, hogy letiltsuk a harmadik fél webhelyeiről a Webhelyre mutató linkeket, bár erre nem vagyunk kötelesek.

A Weboldal nem vállal semmilyen garanciát vagy szavatosságot (a) a Weboldalon található bármely információ, szöveg, grafika, link vagy egyéb elem pontosságára, aktualitására, megbízhatóságára vagy teljességére vonatkozóan; (b) a harmadik felek által kínált bármely vagy valamennyi termék vagy promóció eladhatóságára, használhatóságára, jogcímére és/vagy jogsértésmentességére vonatkozóan; vagy (c) az általunk vagy harmadik felek által nyújtott bármely szoftverben vagy szolgáltatásban található számítógépes vírusok, hibák vagy problémák tekintetében, amelyek kárt okoznak az Ön számítógépes eszközében vagy egyéb személyes tulajdonában. A jelen Weboldalon található minden információ “eredeti formában” és mindenféle garancia nélkül kerül rendelkezésre bocsátásra.

A Weboldal és az ott felsorolt szerencsejáték-oldalak meglátogatásával Ön tudomásul veszi és megérti, hogy lehetséges, hogy az ezeken az online szerencsejáték-oldalakon elhelyezett és feltett pénz egy részét vagy egészét elveszíti, és hogy nem tudja és nem fogja a Weboldalt felelőssé tenni az ilyen cselekményekért. A Weboldal, annak leányvállalatai, vállalkozói vagy beszállítói nem vállalnak felelősséget a Weboldalon felsorolt oldalakon való játékból eredő veszteségekért.

A Weboldal kijelenti, hogy a Weboldalon közzétett anyagok egyike sem irányul kiskorúakra. A Weboldal nem hirdet olyan szerencsejáték-oldalakat, amelyek hirdetései tartalmazhatják kiskorúak szerencsejáték-környezetben való ábrázolását vagy megjelenítését, a szerencsejáték természetes időtöltésként való feltüntetését, a kiskorúakat megszólító személyiségek használatát, vagy olyan hirdetéseket, amelyek vizuális, hangzó, szóbeli vagy írásos elemek révén közvetlenül kiskorúakat céloznak meg vagy szólítanak meg.

4. A Felhasználók Kötelezettségei

“Felhasználó”: olyan természetes személy, aki a Weboldalt a jelen Felhasználási Feltételekkel összhangban használja.

A Weboldalunkon felsorolt szerencsejáték-oldalak időről időre megváltoztathatják promócióikat, szabályaikat és szabályzataikat. Egyes szerencsejáték-oldalak előzetes értesítés nélkül törölhetik azokat, és gyakran meg is teszik ezt.  A szerencsejáték-oldalak szabályairól és korlátairól minden esetben tájékozódjon, mielőtt egy adott oldalon játszana.

A Weboldal használatával Ön megerősíti, hogy betöltötte a 18. életévét, illetve az Önre vonatkozó bármely joghatóság törvényei szerinti törvényes életkort (“Törvényes kor”). A Weboldal használata tilos, ha Ön nem éri el a törvényes korhatárt.

A Weboldal meglátogatásával vagy használatával Ön elfogadja, hogy:

  • tilos a Weboldalt és annak tartalmát bármilyen jogellenes tevékenységgel kapcsolatban használni; másolni, újraosztani, közzétenni, visszafejteni, szétszerelni, módosítani, lefordítani vagy bármilyen kísérletet tenni a forráskódhoz való hozzáférésre, hogy a forráskódból származékos műveket hozzon létre;
  • tilos a Weboldalon keresztül bármilyen adatot vagy információt gyűjteni, vagy bármilyen robotot, pókot, scraper-t vagy bármilyen más, automatizált vagy egyéb eszközt használni a Weboldalhoz való hozzáférésre;
  • tilos bármilyen rosszindulatú kódot, vírusokat, kémprogramokat, trójaiakat, férgeket, kémrobotokat, keyloggereket vagy más rosszindulatú programokat, droppereket, logikai bombákat, rejtett fájlokat, zárakat, órákat, másolásvédelmi funkciókat, a Weboldal károsítására tervezett feltöltött fájlokat;
  • nem módosíthatja, nem adhatja bérbe, nem másolhatja, nem terjesztheti, nem mutathatja be, nem adhatja elő, nem reprodukálhatja, nem teheti közzé, nem adhat licencet, nem hozhat létre származékos műveket, nem adhatja át és nem adhatja el a Weboldal tartalmát, a Védjegyeket;
  • tilos a szoftvert harmadik fél számára számítógépes hálózaton keresztül vagy más módon hozzáférhetővé tenni;
  • tilos bármely személynek vagy szervezetnek kiadni magát, vagy hamisan feltüntetni személyazonosságát vagy bármely személyhez vagy szervezethez való tartozását.

5. Harmadik Felek Weboldalai

A Weboldal külső weboldalakra vagy forrásokra mutató linkeket tartalmaz. Mivel nem rendelkezünk ellenőrzéssel az ilyen weboldalak és források felett, Ön beleegyezik, hogy nem tart minket felelősnek azok tartalmáért, reklámjáért és/vagy termékeiért. Az ilyen külső webhelyekről és forrásokból származó linkek elhelyezése nem jelenti azt, hogy támogatjuk a harmadik ilyen fél tartalmát. Kizárólag Ön felelős annak meghatározásáért, hogy milyen mértékben használ külső webhelyeket vagy erőforrásokat, és ezt saját felelősségére teszi. Nem vállalunk felelősséget Önnel szemben szerződéses, károkozási, gondatlansági vagy egyéb okból az ilyen weboldalakon vagy erőforrásokon elérhető tartalmak használatából, vagy az ilyen tartalmakra való hagyatkozásból eredő, vagy azokkal bármilyen módon összefüggő veszteségekért vagy károkért.

6. Szellemi Tulajdonjogok

Ön tudatában van annak, hogy a Weboldalon és annak tartalmában lévő valamennyi szellemi tulajdonjog, beleértve a szerzői jogokat, szabadalmakat, védjegyeket és üzleti titkokat, a mi vagy licencadóink tulajdonát képezi. Felhívjuk figyelmét, hogy a jelen Feltételek és a Webhelyhez való hozzáférés nem biztosít Önnek semmilyen jogot, jogcímet vagy érdekeltséget semmilyen szellemi tulajdonjoggal kapcsolatban, kivéve a jelen Felhasználási feltételek 2. szakaszában kifejezett korlátozott hozzáférési jogokat.

A Weboldalról semmilyen információ, tartalom vagy anyag nem másolható, reprodukálható, újra közzétehető, feltölthető, közzétehető, továbbítható vagy terjeszthető bármilyen kereskedelmi céllal.  A Weboldalon található bármely információ, tartalom vagy anyag felhasználása tilos.

7. Felelőség Kizárása

A WEBOLDAL ÉS A WEBOLDALON TALÁLHATÓ, VAGY A SZOLGÁLTATÁSOKON KERESZTÜL ELÉRHETŐVÉ TETT ÖSSZES ANYAG “AHOGY VAN” ALAPON VÁLIK ELÉRHETŐVÉ. A WEBOLDALON TALÁLHATÓ VAGY A SZOLGÁLTATÁSOKON KERESZTÜL ELÉRHETŐVÉ TETT VALAMENNYI ANYAG TEKINTETÉBEN KIZÁRUNK MINDEN KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS FELTÉTELT, KIJELENTÉST ÉS GARANCIÁT (AKÁR TÖRVÉNYI, JOGSZABÁLYI VAGY EGYÉB MÓDON), BELEÉRTVE KORLÁTOZÁS NÉLKÜL, AZ ELADHATÓSÁG, A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁG, A JOGSÉRTÉSMENTESSÉG, A KIELÉGÍTŐ MINŐSÉG, A BEAVATKOZÁSMENTESSÉG, AZ ANYAGOK PONTOSSÁGA VAGY AZ ALKALMAZANDÓ TÖRVÉNYEK ÉS RENDELETEK MEGSÉRTÉSE TEKINTETÉBEN BÁRMILYEN HALLGATÓLAGOS GARANCIÁT VAGY FELTÉTELT.

NEM GARANTÁLJUK, HOGY (i) A WEBOLDAL VAGY A TARTALOM MEGFELEL AZ ÖN ELVÁRÁSAINAK, (ii) A WEBOLDAL VAGY A TARTALOM FOLYAMATOSAN, IDŐBEN, BIZTONSÁGOSAN ÉS HIBÁKTÓL MENTESEN LESZ PUBLIKÁLVA, (iii) A HONLAP VAGY A TARTALOM HASZNÁLATÁBÓL SZÁRMAZÓ EREDMÉNYEK PONTOSAK ILLETVE MEGBÍZHATÓAK LESZNEK, (iv) A HONLAPON MŰKÖDŐ SZOFTVERBEN LÉVŐ HIBÁK KIJAVÍTÁSRA KERÜLNEK.

SEMMILYEN TANÁCSADÁS VAGY INFORMÁCIÓ, AKÁR SZÓBAN, AKÁR ÍRÁSBAN, AMELYET ÖN A WEBOLDALRÓL VAGY A TARTALOMBÓL SZEREZ MEG, NEM KELETKEZTET SEMMILYEN, A JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKBEN KIFEJEZETTEN NEM RÖGZÍTETT GARANCIÁT.

Ha az adott joghatóság joga nem teszi lehetővé a hallgatólagos jótállás kizárását, a többi feltétel és kikötés ettől függetlenül érvényesíthető marad.

8. Megszüntetés

Ön elfogadja, hogy mi, saját belátásunk szerint, bármilyen okból megszüntethetjük az Ön hozzáférését a Weboldalhoz, beleértve, de nem kizárólagosan, ha úgy véljük, hogy Ön megsértette a jelen Felhasználási Feltételeket, vagy a jelen Felhasználási Feltételekkel ellentétesen járt el.

Ön elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Webhelyhez való hozzáférésének a jelen Felhasználási Feltételek bármely rendelkezése alapján történő megszüntetése előzetes értesítés nélkül történhet.

Nem vagyunk felelősek Önnel vagy harmadik féllel szemben a Weboldalon felsorolt szerencsejáték-oldalakhoz való hozzáférésének megszüntetéséért.

9. Kártalanítás

Ön ezennel beleegyezik, hogy kártalanít, megvéd minket, licencadóinkat, licencvevőinket, forgalmazóinkat, ügynökeinket, képviselőinket és egyéb jogosult felhasználóinkat, valamint a fent említett szervezetek viszonteladóit, forgalmazóit, szolgáltatóit és beszállítóit, valamint a fent említett szervezetek tisztviselőit, igazgatóit, tulajdonosait, alkalmazottait, ügynökeit, képviselőit és megbízottjait (együttesen, a “Kártalanított felek”), akik mentesülnek minden veszteség, kár, felelősség és költség (beleértve, de nem kizárólagosan a rendezési költségeket, valamint a jogi vagy egyéb díjakat és költségeket a keresetek vagy fenyegető keresetek kivizsgálásáért vagy megvédéséért) alól, amelyek a Kártalanított feleknél a jelen Felhasználási feltételek Ön általi megsértéséből vagy a fiók(ok)ból eredő követelésekkel kapcsolatban merülnek fel. Ön köteles minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében, hogy együttműködjön velünk bármely követelés megvédésében. Fenntartjuk a jogot, hogy saját költségünkre külön ügyvédet alkalmazzunk, és átvegyük a kizárólagos védelmet és ellenőrzést bármely olyan ügyben, amely egyébként az Ön kártalanításának tárgyát képezné.

10. Engedélyezett használat

A Felhasználási feltételek egyéb kikötéseinek sérelme nélkül, ezennel biztosítjuk Önnek a Weboldal használatának jogát kizárólag a Weboldalon bemutatott tartalom értékelése céljából.

Ön nem jogosult a Weboldalon található tartalmak vagy azok bármely részének adaptálására vagy módosítására, és az információkat vagy azok bármely részét tilos másolni, reprodukálni, újra közzétenni, letölteni, közzétenni, közzétenni, sugározni vagy bármilyen más módon harmadik félnek kereskedelmi céllal továbbítani.

11. Szerzői jog megsértésének bejelentése

Ha úgy véli, hogy az Ön tulajdonát olyan módon használták fel, amely a szerzői jogok megsértésének vagy a szellemi tulajdonjogok megsértésének minősül, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a [email protected] címen.

12. Hibák, pontatlanságok és kihagyások

A Weboldalon időnként előfordulhat, hogy a szolgáltatásleírásokkal, árképzéssel, promóciókkal, ajánlatokkal kapcsolatos információk tipográfiai hibákat, pontatlanságokat vagy hiányosságokat tartalmaznak. Fenntartjuk a jogot arra, hogy a Weboldalon található hibákat, pontatlanságokat vagy hiányosságokat kijavítsuk, és ha a Weboldalon található bármely információ pontatlan, akkor az információkat bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk vagy frissítsük. Ha bármilyen hiányos vagy pontatlan információt észlel, nagyra értékelnénk, ha értesítene minket. E-mailben a [email protected] címen érhet el minket.

13. Alkalmazandó jog

A jelen választottbírósági megállapodás hatálya alá tartozó valamennyi követelést és jogvitát egyéni alapon, nem pedig csoportos alapon kell eldönteni vagy peresíteni, és a Felhasználó esetében több Felhasználó követelései nem dönthetők el vagy perelhetők be közösen vagy összevontan bármely más ügyfél vagy felhasználó követeléseivel.

A Felhasználási feltételekből eredő vagy azokkal kapcsolatos bármilyen vita, követelés vagy jogvita esetén a felek konzultálnak és tárgyalnak egymással, és kölcsönös érdekeiket elismerve megpróbálnak kielégítő megoldást találni.

Ön elfogadja, hogy a jelen Felhasználási feltételek és a Weboldal Ön általi használatából eredő vagy azzal kapcsolatos viták a Weboldal székhelye szerinti hatályos helyi törvények szerint szabályozandók és értelmezendők, tekintet nélkül a kollíziós jogi rendelkezésekre.

14. Módosítás

Fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk, módosítsuk, kiegészítsük vagy töröljük a jelen Felhasználási feltételek egyes részeit, és az Ön felelőssége, hogy a jelen Felhasználási feltételeket felülvizsgálja az esetleges változások tekintetében. A Weboldal használata a jelen Felhasználási feltételek bármely módosítását követően a módosított Felhasználási feltételek elfogadását jelenti.

15. Hatályon kívüliség

Abban az esetben, ha a jelen Felhasználási feltételek bármely rendelkezése jogellenesnek, érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősül, akkor az ilyen rendelkezés mindazonáltal az alkalmazandó jog által megengedett legteljesebb mértékben végrehajtható, és a végrehajthatatlan rész a jelen Felhasználási Feltételekből leválasztottnak tekintendő. Ez a megállapítás nem érinti a többi fennmaradó rendelkezés érvényességét és végrehajthatóságát.

16. Adatvédelem

Az Önre vonatkozó információkat az Adatvédelmi szabályzatunknak megfelelően kezeljük, amely információkat tartalmaz arról, hogy hogyan gyűjtjük és használjuk fel a Felhasználókra vonatkozó információkat. A Honlaphoz való hozzáféréssel vagy annak használatával Ön egyben jelzi, hogy tudomásul veszi és elfogadja Adatvédelmi szabályzatunkat.

 #StandWithUkraine
#StandWithUkraine
We stand with people of Ukraine.
Russia is not “just” attacking the Ukraine people.
This is a war against democratic values, human rights and peace. We can make impact and help with our donations.